Pokyny pre nájomcov DK

 1. Pri akcii spojenej s konzumáciou jedla sú povinné ochranné návleky na stoličky a obrusy na stoly, ktoré si nájomca zabezpečuje na vlastné náklady.
 2. Bez výslovného súhlasu prenajímateľa platí zákaz presúvať inventár, pohovky, nástenky, informačné panely, obrazy (obrazové rámy) na stenách a pod.
 3. Bez výslovného súhlasu prenajímateľa platí zákaz presúvať výzdobu patriacu DKV – kvetinové aranžmány, vianočný stromček a pod.
 4. Platí zákaz fajčenia v celom objekte. Priestor na fajčenie je vyhradený vonku pred budovou.
 5. Zákaz používať dymové efekty, dymostroj, parostroj, bubliny a pod.
 6. Zákaz pripevňovať (pripínať, lepiť) výzdobu na trámy, na steny, na závesy v sálach.
 7. Z bezpečnostných dôvodov môžu so závesmi v sálach manipulovať len dospelé osoby.
 8. V prípade, že dôjde k znečisteniu alebo poškodeniu vybavenia a priestorov, je potrebné túto skutočnosť oznámiť správcovi DK pri odovzdaní priestorov.
 9. Okná vo veľkej sále musia byť po 22.00 hodine zatvorené. Sála je klimatizovaná.
 10. V malej sále nie je možné po 22.00 hod. púšťať hudbu a hlučne sa zabávať.
 11. Platí dodržiavanie prísneho zákazu rušenia nočného kľudu pred vchodom do DK a v okolí DK po 22.00 hod.
 12. V prípade potreby kontaktovať správcu na č. 0948 126 800.
 13. Nájomca je zodpovedný za dodržiavanie Prevádzkového poriadku Domu kultúry Vajnory