Vyhlásenie slovenského rekordu v maľovaní ornamentov

Ornamentálna mapa Slovenska vo Vajnoroch

Vyhlásenie slovenského rekordu v maľovaní ornamentov

Mestská časť Bratislava-Vajnory má tú česť, že v utorok 26. júna 2018 v dopoludňajších hodinách od 9.00 vo Vajnoroch v Parku pod lipami sa uskutoční oficiálne vyhlásenie slovenského rekordu v maľovaní ornamentov. Toto výnimočné podujatie je vyvrcholením projektu „Ornamentálna mapa Slovenska", ktoré je súčasťou medzinárodného integračného projektu „Ornamentálna mapa sveta" ("Ornamental Map of the World"), ktorý je zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva. Je to výtvarný projekt pre materské, základné a stredné školy, pričom hlavným subjektom je školská trieda. Na podujatie sú pozvané všetky základné školy z Bratislavy a a jej blízkeho okolia. Deti budú spolu so svojimi učiteľkami podľa predlôh, ktoré im pri prezentácii poskytneme, kresliť alebo vyfarbovať Vajnorský ornament, ktorý je od novembra 2016 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, alebo vyfarbovať tzv. Maľované ohnisko. Tieto práce budú prirátané k ostatným ornamentom z celého Slovenska a tiež budú súčasťou pokusu o zápis Slovenska do knihy rekordov.

Súčasťou podujatia bude aj prezentácia Vajnorského ornamentu. Všetci ho budú môcť obdivovať nielen na fotografiách a na starodávnych vyšívaných plachtách, ale aj na fasáde štítu Domu kultúry Vajnory a na ľudovoumeleckých dielach a výrobkoch súčasných vajnorských ľudových umelkýň Kristíny Rožňovcovej a Eriky Surányiovej Berenčiovej.

V mestskej časti Bratislava-Vajnory sa do tak úžasného medzinárodného výtvarného projektu zapojilo až 20 školských kolektívov – zo Základnej školy Kataríny Brúderovej 6 tried a 7 oddelení školského klubu a 7 tried zo Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II. Deti našich základných škôl Vajnorský ornament kreslili, maľovali a vyfarbovali, a dnes sa tešíme z veľkého množstva pekných výtvarných prác, ktoré sa taktiež 26. júna 2018 prirátajú k ostatným ornamentom z celého Slovenska a tiež budú súčasťou pokusu o zápis Slovenska do knihy rekordov.

Z výtvarných prác, ktoré vytvorili deti  sme vybrali tie najzaujímavejšie, najtypickejšie a najkrajšie a pripravili sme z nich výstavu Vajnorský ornament očami detí. Bude naozaj čo obdivovať. Deti sa budú môcť zapojiť aj do Školy tanca a zatancovať si typické vajnorské tance mazurku a japančardáš. Celé podujatie budú moderovať Katka Pokrivčáková a Miško Zeman s už známou drevenou bábkou Vajnorským širáčkom vo vajnorskom kroji.

Podujatie organizuje Občianske združenie Tatrín v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Vajnory a Občianskym združením Podobenka z Vajnor.

 

Zdroj: http://www.vajnory.sk/podujatia/vyhlasenie-slovenskeho-rekordu-v-malovan...

Priestor: 
Park pod lipami
Pre koho je podujatie určené: 
Pre všetkých