Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - MČ BA Vajnory, 50. výročie ZŠ

Priestor: 
Veľká sála
Privátna akcia