Rezervácia - Predajná akcia

Rezervácia - p. Ohradka

Priestor: 
Veľká sála
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia