Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Armwrestling

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Foyer
Malá sála
Veľká sála
Privátna akcia