Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - Jednota dôchodcov

Priestor: 
Veľká sála
Privátna akcia