Rezervácia - MČ BA Vajnory

Medzinárodný deň žien - slávnostné popoludnie

Organizuje MČ Bratislava - Vajnory v spolupráci so Senior klubom.
 

Priestor: 
Veľká sála
Privátna akcia