Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - raut po koncerte

Priestor: 
Malá sála
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia