Rezervácia - MČ BA Vajnory

Rezervácia - p. Kňazovický, MČ BA - Vajnory

Priestor: 
Veľká sála
Privátna akcia