Reprezentačný ples 2018

Reprezentačný ples MČ BA – Vajnory sa bude konať 3. februára 2018 od 19.00h v Dome kultúry vo Vajnoroch, Pod lipami 2.

Kontakt: bielcikova@vajnory.sk, 02/21295235

Cena vstupeniek veľká sála 45€, malá sála 35€

http://www.vajnory.sk/novinky/reprezentacny-ples-2018

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Foyer
Malá sála
Veľká sála