Kato Karate Klub

Prihlasovanie a informácie: KATO KARATE KLUB

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Malá sála
Pre koho je podujatie určené: 
Pre deti
Šport
Krúžky