Denný tanečný tábor s Lúčnicou

Priestor: 
Malá sála
Veľká sála