Vajnorský okrášľovací spolok

Vajnorský okrášľovací spolok aktívne pôsobí od roku 2003.  Folklórna skupina je pokračovateľom bohatých folklórnych  tradícií Vajnor. Svojou činnosťou sa zameriava na udržiavanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva Vajnor.  Snaží sa  o skutočný autentický prejav toho, ako sa vo Vajnoroch kedysi žilo. Prezentuje originálne nárečie, pieseň a typické vajnorské tance.  Organizuje kurzy tradičných zručností paličkovania, maľovania ornamentov, vyšívania, obnovy vajnorských pierok na širáky a iných súčastí krojov.  Folklórna skupina reprezentuje Vajnory na rôznych podujatiach na Slovensku ale i v zahraničí. Vajnorský okrášľovací spolok vedie Ivan Štelár,  na harmonike hrá Dalibor Grebeči a František Reisinger.

Repertoár spolku tvoria rôzne folklórne typicky vajnorské pásma - v rôznych dĺžkach a v rôznej choreografii, podľa požiadavky a času vystúpenia:

  • Dožinky
  • Vinobranie
  • Asentírka - rukovanie mládencov na vojnu
  • Pochovávanie basy - fašiangová veselica
  • Na muzike - ukážky typických tancov, piesní a hovoreného slova vo vajnorskom nárečí zakončené veselicou
  • Čepenie nevesty na svadobnej hostine

Kontakt:

Ivan Štelár - predseda spolku

Tel.: 0907 735 084

E-mail: vajnorskyspolok@centrum.sk, info@vajnorskyspolok.sk

Web: www.vajnorskyspolok.sk

FB: https://www.facebook.com/VajnorskyOkraslovaciSpolok?ref=bookmarks

Twitter: https://twitter.com/SpolokVaj

Naše aktivity