Vajnorské ochotnícke divadlo

Občianske združenie Vajnorské ochotnícke divadlo vzniklo z iniciatívy obnoviť slávnu tradíciu ochotníckeho divadelníctva v Mestskej časti Bratislava – Vajnory a cieľom združenia je hlavne:

- podpora a rozvoj záujmových činností v oblasti muzikálovej a divadelnej tvorby v mestskej časti Bratislava – Vajnory a na Slovensku, čo znamená združovanie nových talentov, absolventov umeleckých škôl, pedagógov, či profesionálnych i neprofesionálnych umelcov,

- podporovať a cibriť ich talent a ponúknuť možnosť odovzdávať svoje skúsenosti,

- vytvárať priestor a hľadať možnosti pre realizáciu nových projektov, následne ich prezentovať na verejnosti a v médiách,

- ponúkať voľno-časové aktivity všetkým vekovým kategóriám, organizovať semináre, kurzy, krúžky a podporovať originálne projekty zamerané na činnosť OZ VOD.

VOD by rado nadviazalo na tradíciu, ktorá bola v našej mestskej časti roky a kvalitne pestovaná, veď súbor Vajnorských divadelníkov hral také predstavenia, ako:
Kubo, Maryša, Jej pastorkyňa, Ženský zákon a mnohé iné, i operety. Divadelný súbor sa nie raz zúčastnil na rôznych festivaloch, či súťažiach a často do Vajnor priniesol aj dáku tú trofej víťazov. Radi by sme aj my v OZ VOD nadviazali na túto slávnu minulosť a využili dedičstvo našich predkov a súčasnému modernému divákovi podali nevtieravou formou, možno i v klasických hrách, kus našej tradície. Naše Vajnorské nárečie, ktoré tak bravúrne zmapoval Ing. Bohumír Hrabák v Diferenčnom slovníku nárečia slovenského vajnorského i v dvoch svojich poviedkových knižkách, či náš prekrásny vajnorský kroj, sú artikle, ktoré majú čo ponúknuť oku i uchu dnešného diváka.

Kontakt:

Igor Roy - generálny riaditeľ OZ VOD

Tel.: 0944 016 154

E-mail.: divadlo-vajnory@centrum.sk

Web: www.divadlo-vajnory.com

Adresa:

VOD občianske združenie

Osloboditeľská 30
831 07 Bratislava 36

Naše aktivity