Súkromná základná umelecká škola

Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava, poskytuje umelecké vzdelávanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Škola a jej výchovno-vzdelávací proces vychádza z kresťanských hodnôt a cyrilo-metodských tradícií. Jej cieľom je poskytnúť kvalitné umelecké vzdelávanie talentovaným deťom a mládeži, ale aj dospelým v rámci programu celoživotného vzdelávania.

Škola bola zaradená do siete škôl v roku 2007 rozhodnutím Ministerstva školstva číslo: CD-2006-9367/2092-0t:096

Zriaďovateľom školy je spoločnosť BAMASTAV s.r.o. so sídlom na Uršulínskej 3, 811 01 Bratislava.

Od roku 2009 je škola aktívnym členom Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS).

Kontakt:

Mgr. Jordána Dragošeková

zást. riaditeľa SZUŠ Osloboditeľská 27

tel.: 0908 174 426

e-mail: dragosekova@szusba.sk
 

Ing. arch. Jozef Baláž, PhD., riaditeľ školy

e-mail: riaditel@szusba.sk

web: www.szusba.sk

Adresa:

Súkromná základná umelecká škola
Osloboditeľská 27
831 07 Bratislava