Senior klub

Senior klub a Jednota dôchodcov sa stretávajú v priestoroch Klubovne DK Vajnory vždy v pondelok a v stredu v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod.