Podobenka z Vajnor

"Naše občianske združenie Podobenka z Vajnor je skupina nadšencov, ktoré vzniklo v roku 2014 z iniciatívy Gabriely Zemanovej a Kataríny Števiarovej hlavne so zámerom podchytiť deti a mládež a ako pokračovateľom tradícií odovzdať im dedičstvo otcov. Sú medzi nami starší i mladší podobných záujmov, ale aj deti a v súčasnosti nás je už takmer 30.

Svoju činnosť zameriavame na zachovanie, rozvíjanie, podporu a prezentáciu  hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva v oblasti umeleckej tvorby, divadelnej kultúry, ľudových tradícií a zvykov na Slovensku i v zahraničí. Dlhodobým cieľom nášho združenia je vyhľadávať a spracovávať tradície, zvyky, rôzne činnosti a zábavu našich predkov. Inšpiračným zdrojom našej tvorivej činnosti je autentický vajnorský folklór. Pri tvorbe svojich programov aktívne spolupracujeme hlavne s Vajnorskou dychovkou a s deťmi základných škôl. Scénickým stvárnením vajnorského folklóru prostredníctvom hier, tanca, hudby a ľudovej piesne rozdávame ľuďom radosť a dobrú náladu.

V spolupráci s mestskou časťou naša Podobenka z Vajnor organizuje počas leta na pódiu v Parku pod lipami obľúbenú Školu vajnorských tradícií - kurzy paličkovania, vyšívania, maľovania vajnorských ornamentov a zdobenia kraslíc obohatené ochutnávkou tradičných vajnorských koláčov a obohatené spevmi a ľudovým rozprávaním (I. turnus 6. – 11. júla 2015 a II. turnus 3. – 8. augusta 2015)."

Týždenný rozvrh plánovaných aktivít od septembra 2015:

Utorok: 

17,00 – 20,00 hod.

Koncová 33 (sídlo združenia)

Škola vajnorských tradícií – kurzy paličkovania, zdobenia kraslíc, vyšívania a maľovania vajnorských ornamentov
deti, mládež aj dospelí

Štvrtok:    

19,00 - 20,00 hod.

(DK Vajnory - malá sála)

spevy a tance
mládež a dospelí

Štvrtok:

17,00 - 20,00 hod.

(DK Vajnory - klubovňa)

Škola vajnorských tradícií pre verejnosť – kurzy paličkovania, zdobenia kraslíc, vyšívania a maľovania vajnorských ornamentov

deti, mládež aj dospelí - verejnosť

Piatok:

14,30 – 16,00 hod.

(DK Vajnory - malá sála)

spevy a tance, nácvik pásiem

deti

Sobota:

15,00 – 17,00 hod.

(DK Vajnory - veľká sála)

nácvik divadelnej inscenácie, príp. iné aktivity podľa potreby - spevy a tance, nácvik pásiem

deti, mládež aj dospelí

 

S úprimnou radosťou privítame v našom kolektíve každého mladšieho či staršieho nadšenca, jednoducho každého, kto prejaví akýkoľvek záujem o niektorú z našich aktivít.

Stačí len medzi nás prísť!

Kontakt:

Gabriela Zemanová

predseda OZ Podobenka z Vajnor

0905 201 464

zemanova.gabriela@gmail.com                

 

Sídlo OZ:

Koncová 33

831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory

Naše aktivity