Miestna knižnica

pondelok: 14:00 – 19:00  hod.

utorok-piatok: 14.00 - 18.00 hod.

1. poschodie, vchod B (vpravo)

Kontakt:

Helena Paulenová
E-mail: kniznica@vajnory.sk

Aktuálne informácie: http://www.vajnory.sk/miestna-kniznica-vajnory

Adresa:

Miestna knižnica Bratislava-Vajnory
Pod lipami 2
831 07 Bratislava 36