Kato Karate Klub

Kato Karate Klub - pre všetky vekové kategórie (doporučený vek od 5 rokov)

Nábor nových členov: od 10.9.2018 do 28.9.2018

Kedy:

  • pondelok 16:30-17:30 (malá sála)
  • piatok 17:00-18:30 (malá sála)

Trénigy sú zamerané na:

  • výcvik karate, techník úderov, kopov, zostáv (súborných cvičení), tréning súboju (kumite)
  • disciplína a rozvoj osobnosti, spoločensky vhodný spôsob trávenia voľného času, upevňovania zdravia, zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti, či cvičenia len tak pre radosť
  • rozvoj pohybových schopností, rozťahovania, strečingu
  • výcvik sebaobrany, prípravy na rizikové situcie, nutnú obranu
  • možnosť účasti na súťažiach, sústredeniach, páskovaniach (zvyšovania si technických stupňov), kultúrnych podujatiach
  • tréningy vedú skúsení tréneri - Mgr. Andrej Kirchner (tréner 3. triedy, výkonnostný stupeň 2. DAN) a Mgr. Matej Vráblik (výkonnostný stupeň 1.KIU)

Kontakt: