EDUdrama

Dramatická výchova je založená na zážitku. Pre deti je prirodzené hrať sa. Zapojením všetkých zmyslov v tvorivej hre spoznávajú deti okolitý svet aj seba samých, a to cez vlastné konanie, vstupovaním do príbehov, riešením fiktívnych problémových situácií. A čo je najdôležitejšie, učia sa navzájom komunikovať (pohybom, gestom, mimikou, slovom) a spolupracovať.

Kontakt:

Zameranie: