Denný tanečný tábor s Lúčnicou

Denný tanečný tábor s Lúčnicou - je týždeň plný tanca, zábavy, ľudových piesní, tradícií, krojov, nových kamarátov a zážitkov, pod vedením profesionálnych tanečných pedagógov a členov Umeleckého súboru Lúčnica. Tábor sa koná každoročne počas letných prázdnin od roku 2015. Autorom myšlienky a garantom projektu je Mgr. art. Mikuláš Sivý, umelecký vedúci tanca Lúčnice.

Tanečné lekcie prebiehajú v moderných tanečných sálach Domu kultúry Vajnory. Deti sa učia tanečné kroky a kombinácie z rôznych regiónov Slovenska, spoznávajú ľudové piesne, hudobné nástroje, kroje, ornamenty i ľudové remeslá. Okrem toho je pre deti pripravený bohatý animačný program, denné aktivity vonku, kreatívne činnosti a záverečná otvorená hodina ako vystúpenie pre rodičov.

TÁBOR 2019

Počas letných prázdnin sa opäť budú konať v DK Vajnory naše tradičné denné táborové turnusy. Presné termíny turnusov budú známe, až keď sa uzatvorí letný program Lúčnice (predbežne v apríli 2019). Dovtedy bude spustená nezáväzná registrácia na zisťovanie záujmu o tábor. Registrovaným deťom budeme posielať pozvánky na prihlásenie do tábora. V prípade, že počet registrovaných detí prevýši kapacitu tábora, pozvánky na prihlásenie budú zasielané vybraným deťom podľa kritérií, ktoré stanoví organizátor.

Registrovať môžete deti vo veku od 7 - 12 rokov, ktoré rady tancujú a majú záujem o pobyt v tanečnom tábore. Pre túto vekovú kategóriu nie je podmienkou predchádzajúca tanečná skúsenosť v tanečnom súbore.

Novinkou bude turnus pre staršie deti vo veku od 12 - 15 rokov. Na tento turnus môžete registrovať zanietených tanečníkov a tanečnice, ktorí už majú tanečnú prax v detských folklórnych súboroch alebo ZUŠ. Tento tábor bude na úrovni tanečného sústredenia, kde budú mať teenegeri príležitosť zdokonaliť sa v tanečných technikách, naučiť sa nové tanečné kroky alebo sa pripraviť na konkurz do mládežníckych tanečných súborov či dokonca vyskúšať si aj konkurz do Lúčnice "nanečisto"!

REGISTRÁCIA 2019 tu ►►

Už teraz sa na všetkých veľmi tešíme!

 

 

Kontakt - organizátor:

Naši partneri 2018:

  • Umelecký súbor Lúčnica
  • Nadácia Pro Lúčnica
  • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
  • dm-drogerie markt, s.r.o.
  • Bratislavský samosprávny kraj
  • Fjällräven

 

Naše aktivity