Denný tanečný tábor s Lúčnicou

Denný tanečný tábor s Lúčnicou - je týždeň plný tanca, zábavy, ľudových piesní, tradícií, krojov, nových kamarátov a zážitkov, pod vedením profesionálnych tanečných pedagógov a členov Umeleckého súboru Lúčnica. Tábor sa koná každoročne počas letných prázdnin od roku 2015. Určený je deťom vo veku od 7 - 12 rokov. Autorom myšlienky a garantom projektu je Mgr. art. Mikuláš Sivý, umelecký vedúci tanca Lúčnice.

Tanečné lekcie prebiehajú v moderných tanečných sálach Domu kultúry Vajnory. Deti sa učia tanečné kroky a kombinácie z rôznych regiónov Slovenska, spoznávajú ľudové piesne, hudobné nástroje, kroje, ornamenty i ľudové remeslá. Okrem toho je pre deti pripravený bohatý animačný program, denné aktivity vonku, kreatívne činnosti a záverečná otvorená hodina ako vystúpenie pre rodičov.

 

Kontakt - organizátor:

Naši partneri 2018:

  • Umelecký súbor Lúčnica
  • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
  • dm-drogerie markt, s.r.o.
  • Bratislavský samosprávny kraj
  • Fjällräven

 

Naše aktivity