Denný tanečný tábor s Lúčnicou

Denný tanečný tábor s Lúčnicou - je týždeň plný tanca, zábavy, ľudových piesní, tradícií, krojov, nových kamarátov a zážitkov, pod vedením profesionálnych tanečných pedagógov a členov Umeleckého súboru Lúčnica. Tábor sa koná každoročne počas letných prázdnin od roku 2015. Určený je deťom vo veku od 7 - 12 rokov. Autorom myšlienky a garantom projektu je Mgr. art. Mikuláš Sivý, šéf tanca Lúčnice.

Tanečné lekcie prebiehajú v moderných tanečných sálach Domu kultúry Vajnory. Deti sa učia tanečné kroky a kombinácie z rôznych regiónov Slovenska, spoznávajú ľudové piesne, hudobné nástroje, kroje, ornamenty i ľudové remeslá. Okrem toho je pre deti pripravený bohatý animačný program, denné aktivity vonku, kreatívne činnosti a záverečná otvorená hodina ako vystúpenie pre rodičov.

Máte záujem o tábor 2018? Môžete nám dať o sebe vedieť vyplnením registrácie, ktorá slúži na zisťovanie predbežného záujmu o tábor. V prípade, ak počet registrovaných detí prevýši kapacitu tábora, budeme robiť výber detí podľa kritérií, ktoré stanoví organizátor a týmto deťom aktuálne zašleme pozvánku na prihlásenie do tábora. Poradie registrácie nerozhoduje. Registrujte prosím len deti, ktoré v júli 2018 dovŕšia vek 7 rokov a majú o ľudový tanec záujem. ► REGISTRÁCIA 2018

Kontakt (organizátor):

Tábor 2017 podporili:

  • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
  • dm drogerie markt, a. s.
  • Fjällräven

Naše aktivity