Balet a moderná gymnastika

Od septembra bude v ponuke nový krúžok pre dievčatá od 4 - 9 rokov. 

BALET a MODERNÁ GYMNASTIKA s Luckou

V septembri na Vaše dievčatká čaká nový krúžok baletu a modernej gymnastiky. Balet je veľmi elegantné umenie. Rozvíja ladnosť a krásu pohybov, učí správnemu držaniu tela a estetickosti. Moderná gymnastika je základom každého športu, naučí správne používať svaly, spevní celé telo, objavuje hranice pohybov a prekonáva ich. Malé gymnastky si zacvičia so stuhami, obručami aj švihadlami. Hodiny budú sprevádzané klasickou aj modernou hudbou. V priebehu roka sa môžete tešiť na vystúpenia.

Teším sa na Vás! Lucia

Tréningy:

  • I. skupina (4-6r.) – utorok 16.00 - 17.00 hod. 
  • II. skupina (6-9r.) – utorok 17.00 - 18.00 hod.
  • III. skupina (4-6r.) – štvrtok 16.00 - 17.00 hod.
  • IV. skupina (6-9r.) – štvrtok 17.00 - 18.00 hod.

Platby:

- krúžok sa uhrádza 3 x do roka, v septembri, v decembri a v marci.

- uhrádza sa vždy k prvému tréningu v trimestri/v mesiaci

- jedna hodina baletu a modernej gymnastiky stojí 4,50€

- v prípade neúčasti na tréningu nevzniká nárok na vrátenie školného, individuálne je možné riešiť len nadpolovičné absencie z preukázateľných zdravotných dôvodov s trénerkou.

Úhrada:

  • bankovým prevodom na č. ú.: IBAN: SK77 0200 0000 0017 4687 4956
  • krúžok sa uhrádza 3x ročne v septembri, v decembri a v marci
  • do poznámky je potrebné uviesť: meno a priezvisko dieťaťa
  • VS: mesiac a rok, za ktorý sa uhrádza školné

Počas školských prázdnin tréningy neprebiehajú, cez letné prázdniny môžete navštíviť denný tábor

Kontakt:

tréner: Mgr. Lucia Bučková – 0911265784, mail: baletogymnastika@yahoo.com

Trénerka: Mgr. Lucia Bučková vyštudovala na konzervatóriu v Košiciach, odbor tanec. Školu ukončila v 5.ročníku absolventským diplomom. Pokračovala na vysokej škole Fakulte športu, kde sa špecializovala na aerobik a plávanie. V Slovenskom Červenom kríži absolvovala plavecký záchranársky kurz, ktorý počas školy využila ako plavčík vo work and travel programe v USA. Počas štúdií tancovala v Štátnom divadle v Košiciach, v Léhar Festival Bad Ishl v Rakúsku , v divadle Jonáša Záborského v Prešove a hosťovala v divadlách po celom Slovensku.  Účinkovala v rôznych baletoch, operetách, činohrách a muzikáloch ako napr. Labutie jazero, Luskáčik, La Sylphide, Gissele, Carmen, Popoluška, Maugli, Kráľ tulákov, Pokrvní bratia, Netopier, Gróf Van Luxemburg, Cigánsky barón, PA-DI-PA-RE, Pobozkaj ma Katarína, Vlk a sedem kozliatok, Zem úsmevov, Fidlikant na streche, Starci na chmeli, Báthoryčka atď. Pracovné skúsenosti získala vedením rôznych tanečných krúžkov pre deti od 3 rokov. Viedla baletnú prípravu prešovských gymnastiek a v Bratislave krasokorčuliarok Kraso klubu.  Päť rokov sa nepretržite venuje trénerstvu gymnastiek a baletiek od 3 rokov.

Nie som klasická trénerka modernej gymnastiky, nedrezúrujem deti a skôr kladiem dôraz na radosť z krúžku. Podporujem, rozvíjam talent a učím nové veci, nerobím výber, stačí záujem a zanietenosť dievčatka. Ak sa objaví veľký talent, odporúčam a posielam deti do gymnastického klubu a baletných škôl. Gymnastika a balet sú bezkonkurenčne najlepším štartom pre čokoľvek do sveta pohybu“.  Lucia