Spolky

Rezervácia - súkromná akcia

10.06.2022 - 10:00 do 12.06.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Panti

Rezervácia - súkromná akcia

09.09.2022 - 10:00 do 11.09.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Holček

Rezervácia - súkromná akcia

06.05.2022 - 10:00 do 08.05.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Morský

Rezervácia - súkromná akcia

28.01.2022 - 10:00 do 30.01.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Červenák

Rezervácia - MČ BA Vajnory

11.02.2022 - 08:00 do 13.02.2022 - 20:00
Rezervácia - Ples MČ

Rezervácia - súkromná akcia

09.04.2022 - 10:00 do 10.04.2022 - 08:00

Rezervácia - MČ BA Vajnory

08.05.2022 - 15:00
Rezervácia - Deň matiek

Rezervácia - súkromná akcia

13.05.2022 - 10:00 do 15.05.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Girová

Rezervácia - MČ BA Vajnory

22.05.2022 - 08:00 do 22:00
Rezervácia - Cena Kataríny Brúderovej

Rezervácia - súkromná akcia

17.06.2022 - 10:00 do 19.06.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Balážiová

Rezervácia - súkromná akcia

24.06.2022 - 10:00 do 26.06.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Vlček

Rezervácia - súkromná akcia

15.07.2022 - 08:00 do 17.07.2022 - 20:00

Rezervácia - MČ BA Vajnory

20.08.2022 - 08:00 do 23:59
Rezervácia - Dožinky

Rezervácia - súkromná akcia

26.08.2022 - 10:00 do 28.08.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Pásztor

Rezervácia - súkromná akcia

20.05.2022 - 10:00 do 22.05.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Gieratová

Rezervácia - MČ BA Vajnory

17.09.2022 - 08:00 do 23:59
Rezervácia - Hody

Rezervácia - MČ BA Vajnory

20.10.2022 - 14:00
Rezervácia - Jubilanti

Rezervácia - MČ BA Vajnory

04.11.2022 - 08:00 do 06.11.2022 - 22:00
Vajnorský širáček

Rezervácia - MČ BA Vajnory

11.11.2022 - 08:00 do 13.11.2022 - 08:00
Martinská zábava

Rezervácia - MČ BA Vajnory

25.11.2022 - 08:00 do 27.11.2022 - 08:00
Katarínska zábava

Rezervácia - súkromná akcia

01.07.2022 - 10:00 do 03.07.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Prikler

Rezervácia - súkromná akcia

02.09.2022 - 10:00 do 04.09.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Kajtor

Rezervácia - súkromná akcia

09.07.2022 - 10:00 do 10.07.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Hollý

Vajnorská dychovka

02.09.2021 - 19:15 do 22:00
Informácie: Vajnorská dychovka

Rezervácia - súkromná akcia

23.09.2022 - 08:00 do 25.09.2022 - 10:00
Rezervácia - p. Bagin

Jednota dôchodcov

06.09.2021 - 15:00 do 18:00

Pozemkové spoločenstvo Vajnory

06.09.2021 - 18:00 do 22:00

VOS - paličkovanie

07.09.2021 - 15:00 do 17:00

Senior klub

08.09.2021 - 15:00 do 18:00

Združenie kresťanských seniorov

08.09.2021 - 19:00 do 21:00

Vajnorský vinohradnícky spolok

03.09.2021 - 17:30 do 18:30

Rezervácia - súkromná akcia

11.09.2022 - 08:00 do 18:00
Rezervácia - p. Holček

Rezervácia - súkromná akcia

22.07.2022 - 19:00 do 24.07.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Macko

SZUŠ - Tanečný odbor

28.09.2021 - 14:30 do 15:45
Informácie: Súkromná základná umelecká škola

SZUŠ - Tanečný odbor

29.09.2021 - 14:00 do 16:30
Informácie: Súkromná základná umelecká škola

SZUŠ - Tanečný odbor

30.09.2021 - 14:30 do 18:00
Informácie: Súkromná základná umelecká škola

Rezervácia - súkromná akcia

03.06.2022 - 10:00 do 05.06.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Horváth

Rezervácia - súkromná akcia

26.03.2022 - 07:30 do 19:30
Rezervácia Avalon Academy of Irish Dance

Rezervácia - súkromná akcia

04.02.2022 - 10:00 do 06.02.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Lacková

Rezervácia - súkromná akcia

29.04.2022 - 10:00 do 01.05.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Brúder

Rezervácia - súkromná akcia

25.03.2022 - 19:00 do 20:30
Rezervácia - Avalon

Rezervácia - súkromná akcia

11.03.2022 - 17:00 do 21:00
Rezervácia - FK Vajnory

Rezervácia - súkromná akcia

30.09.2022 - 10:00 do 02.10.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Blažeková

Rezervácia - súkromná akcia

08.10.2022 - 10:00 do 09.10.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Jureníková

Rezervácia - súkromná akcia

15.09.2022 - 10:00 do 17.09.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Kohút

Rezervácia - súkromná akcia

29.07.2022 - 10:00 do 31.07.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Draganovská

Rezervácia - súkromná akcia

27.05.2022 - 10:00 do 29.05.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Kollerová

Dance Passion

12.01.2022 - 18:15 do 19:15

Balet a moderná gymnastika

11.01.2022 - 16:00 do 18:00

Balet a moderná gymnastika

13.01.2022 - 15:50 do 17:50

Gala Dance Club

10.01.2022 - 19:00 do 21:00

Tribaladia

11.01.2022 - 18:30 do 20:15

Tribaladia

14.01.2022 - 19:30 do 21:15

Joga s Iv

12.01.2022 - 18:45 do 19:45

Tanečný kurz

13.01.2022 - 21:00 do 22:00
Rezervácia - p. Kukučková

SZUŠ

18.01.2022 - 17:00 do 19:00

Magdala Band

18.01.2022 - 18:30 do 20:15

Gala Dance Club

18.01.2022 - 19:15 do 20:45

Gala Dance Club

19.01.2022 - 19:30 do 21:00

Gala Dance Club

20.01.2022 - 19:15 do 20:45

Rezervácia - súkromná akcia

22.04.2022 - 10:00 do 24.04.2022 - 08:00
Rezervácia - p. Steinová