Program

Rezervácia - súkromná akcia

15.12.2018 - 10:00 do 16.12.2018 - 08:00
Rezervácia - Gym. Grösslingova

Rezervácia - súkromná akcia

16.12.2018 - 09:00 do 17:00
Rezervácia - p. Beregi

Rezervácia - súkromná akcia

31.12.2018 - 10:00 do 01.01.2019 - 08:00
Rezervácia - p. Sýkorová

Rezervácia - súkromná akcia

20.01.2019 - 09:00 do 17:00
Rezervácia - p. Beregi

Rezervácia - MČ BA Vajnory

08.02.2019 - 10:00 do 10.02.2019 - 08:00
Rezervácia - Reprezentačný ples

Rezervácia - súkromná akcia

17.02.2019 - 09:00 do 17:00
Rezervácia - p. Beregi

Rezervácia - súkromná akcia

17.03.2019 - 09:00 do 17:00
Rezervácia - p. Beregi

Rezervácia - súkromná akcia

07.04.2019 - 09:00 do 17:00
Rezervácia - p. Beregi

Rezervácia - súkromná akcia

26.04.2019 - 10:00 do 28.04.2019 - 08:00
Rezervácia - p. Chlebišová

Rezervácia - súkromná akcia

10.05.2019 - 10:00 do 12.05.2019 - 08:00
Rezervácia - p. Kotleba