Program

Rezervácia - súkromná akcia

31.08.2018 - 18:00 do 02.09.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Hraboš

Rezervácia - súkromná akcia

07.09.2018 - 18:00 do 09.09.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Molnárová

Rezervácia - MČ BA Vajnory

16.09.2018 - 08:00 do 17.09.2018 - 00:00
Rezervácia - Hody

Rezervácia - súkromná akcia

21.09.2018 - 18:00 do 23.09.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Lenčová    

Rezervácia - súkromná akcia

29.09.2018 - 10:00 do 30.09.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Sedlák

Rezervácia - súkromná akcia

05.10.2018 - 10:00 do 07.10.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Brincková

Rezervácia - súkromná akcia

12.10.2018 - 10:00 do 14.10.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Kyseľová

Rezervácia - súkromná akcia

20.10.2018 - 10:00 do 21.10.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Nová

Rezervácia - MČ BA Vajnory

23.10.2018 - 14:00
Jubilanti

Rezervácia - súkromná akcia

27.10.2018 - 10:00 do 28.10.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Koštová