Program

Rezervácia - súkromná akcia

01.06.2018 - 18:00 do 03.06.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Grausová

Rezervácia - súkromná akcia

08.06.2018 - 18:00 do 10.06.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Slivka

Rezervácia - súkromná akcia

11.06.2018 - 09:00 do 13:00
Rezervácia - OZ SUPERTRIEDA

Rezervácia - súkromná akcia

16.06.2018 - 10:00 do 17.06.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Martiška

Rezervácia - súkromná akcia

22.06.2018 - 10:00 do 24.06.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Páleníková

Rezervácia - súkromná akcia

30.06.2018 - 10:00 do 01.07.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Faixová

Rezervácia - súkromná akcia

27.07.2018 - 18:00 do 29.07.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Blahútová

Rezervácia - súkromná akcia

10.08.2018 - 10:00 do 12.08.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Ondrušová

Rezervácia - súkromná akcia

17.08.2018 - 18:00 do 19.08.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Depešová

Rezervácia - MČ BA Vajnory

25.08.2018 - 08:00 do 26.08.2018 - 00:00
Rezervácia - Vajnorské dožinky