Program

Rezervácia - MČ BA Vajnory

06.11.2020 - 10:00 do 08.11.2020 - 08:00
Vajnorský širáček

Rezervácia - súkromná akcia

15.11.2020 - 09:00 do 17:00
Rezervácia - Koinonia Ján Krstiteľ - Oáza Sklené

Rezervácia - MČ BA Vajnory

20.11.2020 - 10:00 do 22.11.2020 - 08:00
Katarínska zábava

Rezervácia - MČ BA Vajnory

04.12.2020 - 10:00 do 06.12.2020 - 08:00
Rezervácia - Mikuláš a Vianočný bazár

Rezervácia - súkromná akcia

13.12.2020 - 09:00 do 17:00
Rezervácia - Koinonia Ján Krstiteľ - Oáza Sklené

Rezervácia - súkromná akcia

18.12.2020 - 10:00 do 20.12.2020 - 08:00
Rezervácia - p. Miková

Rezervácia - súkromná akcia

16.01.2021 - 10:00 do 17.01.2021 - 08:00
Rezervácia - p. Mrázová

Rezervácia - súkromná akcia

22.01.2021 - 10:00 do 24.01.2021 - 08:00
Rezervácia - Všetečníci o.z.

Rezervácia - súkromná akcia

29.01.2021 - 10:00 do 31.01.2021 - 08:00
Rezervácia - p. Vitková

Rezervácia - MČ BA Vajnory

05.02.2021 - 10:00 do 07.02.2021 - 08:00