Program

Rezervácia - súkromná akcia

24.09.2021 - 10:00 do 26.09.2021 - 08:00
Rezervácia - p. Kovačiková

Rezervácia - MČ BA Vajnory

28.09.2021 - 17:00 do 19:00
Verejné prerokovanie k CEPITu

Rezervácia - súkromná akcia

01.10.2021 - 10:00 do 03.10.2021 - 08:00
Rezervácia - p. Baginová

Rezervácia - súkromná akcia

08.10.2021 - 10:00 do 10.10.2021 - 08:00
Rezervácia - p. Homzová

Rezervácia - súkromná akcia

10.10.2021 - 09:00 do 17:00
Stretnutie spoločenstva

Rezervácia - MČ BA Vajnory

20.10.2021 - 14:00
Stretnutie jubilantov

Rezervácia - súkromná akcia

22.10.2021 - 10:00 do 24.10.2021 - 08:00
Rezervácia - p. Bachratá

Rezervácia - súkromná akcia

29.10.2021 - 10:00 do 31.10.2021 - 08:00
Rezervácia - p. Draganovská

Rezervácia - MČ BA Vajnory

06.11.2021 - 08:00 do 07.11.2021 - 22:00
Vajnorský širáček

Vajnorský širáček

06.11.2021 - 10:00 do 07.11.2021 - 20:00
V sobotu 6.11. a v nedeľu 7.11.2021 organizuje občianske združenie Podobenka z Vajnor s podporou mestskej časti Bratislava-Vajnory v Dome kultúry...