Program

Rezervácia - súkromná akcia

17.10.2018 - 14:30 do 17:00
Rezervácia - p. Molnárová

Rezervácia - súkromná akcia

19.10.2018 - 08:00 do 17:00
Rezervácia - p. Ohradka

Rezervácia - súkromná akcia

19.10.2018 - 16:00 do 20:00
Rezervácia - p. Debnárová

Rezervácia - súkromná akcia

19.10.2018 - 17:30 do 22:00
Rezervácia - p. Ondruška

Rezervácia - súkromná akcia

20.10.2018 - 10:00 do 21.10.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Nová

Rezervácia - MČ BA Vajnory

23.10.2018 - 14:00
Jubilanti

Rezervácia - súkromná akcia

26.10.2018 - 19:00 do 21:00
Rezervácia - p. Debnárová

Rezervácia - súkromná akcia

27.10.2018 - 10:00 do 28.10.2018 - 08:00
Rezervácia - p. Koštová

Rezervácia - súkromná akcia

03.11.2018 - 10:00 do 04.11.2018 - 08:00
Rezervácia - FK Vajnory

Rezervácia - súkromná akcia

04.11.2018 - 09:00 do 17:00
Rezervácia - p. Beregi