EDUdrama

Dramatická výchova je založená na zážitku. Pre deti je prirodzené hrať sa. Zapojením všetkých zmyslov v tvorivej hre spoznávajú deti okolitý svet...

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok Domu kultúry Vajnory schválený konateľmi Vajnorskej podpornej spoločnosti, a.s.  

Ďakujeme za podporu!

Od 12. mája do 11. júna 2017 prebiehalo hlasovanie, na aké projekty sa použije časť vajnorského rozpočtu. Dom kultúry Vajnory sa zúčastnil...

Vianočné perníčkovanie

10.12.2016 - 13:30 do 16:00

Hudobná škola YAMAHA

Kurzy Hudobnej školy YAMAHA - pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov, v sprievode rodiča...

Vedúci a taneční pedagógovia

MIKI - Mikuláš Sivý, Mgr. art....

BREAKDANCE ŠKOLA

Pre deti a mládež od 6 - 15 rokov...

Akadémia írskeho tanca Avalon

Akadémia írskeho tanca založená v roku 2001 ponúka výučbu írskeho tanca pre deti a mládež vo veku 4-18 rokov už aj vo Vajnoroch. Ako jediná škola...

Prenájom sál na rôzne príležitosti

Dom kultúry Vajnory ponúka priestory na prenájom sál na rôzne príležitosti - plesy, zábavy, svadby, kary, promócie, rodinné oslavy, kultúrne...