Vedúci a taneční pedagógovia

MIKI - Mikuláš Sivý, Mgr. art.

  • umelecký a programový vedúci tanečného tábora, autor myšlienky denných táborov s Lúčnicou - niekdajší sólista Umeleckého súboru Lúčnica, dlhoročný tanečný pedagóg a asistent Prof. Štefana Nosáľa, dnes umelecký vedúci tanca Lúčnice, má bohaté skúsenosti s pedagogickou prácou s deťmi v detských folklórnych súboroch a v tanečných školách.

MIRKA – Miroslava Sivá, Mgr.

  • organizačná a programová vedúca tábora - bývalá tanečníčka a sólistka Lúčnice, pôsobila ako pedagogička v detských folklórnych súboroch, je lektorku a vedúcou tanečnej skupiny Tribaladia. Venuje sa najmä mimoškolskej vzdelávacej činnosti, je liečebná pedagogička, dula a skúsená mama 3 detí.

KIKA – Kristína Šedivá, Mgr. art.

  • tanečná pedagogička - tanečnica a sólistka Lúčnice, absolventka konzervatória a absolventka VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Má bohaté tanečné i pedagogické skúsenosti, pôsobila vo viacerých folklórnych súboroch - FS Nadšenci, Partia z Bratislavy, Kubánkov sen z Bratislavy, účinkovala v muzikáloch Báthoryčka, Cigáni idú do neba, Princ a Večernica, Figaro sem – Figaro tam, Sanitárny deň na Novej Scéne, pracuje ako pedagóg tanca vo FS Dolina a FS Ekonóm, spolupracovala i na choreografiách vo FS Nadšenci a FS Družba a pôsobí tiež ako tanečná pedagogička na ZUŠ.

MIŠO – Michal Zábražný, Ing., Mgr. art.

  • tanečný pedagóg - tanečník a sólista Lúčnice, absolvent VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Ako tanečník pôsobil vo viacerých folklórnych súboroch (DFS Radosť, FS Trenčan, FS Nadšenci) a má niekoľkoročné skúsenosti ako pedagóg tanca v DFS Radosť, vo FS Trenčan, FS Dolina a FS Ekonóm. Viedol tiež Tanečný dom v Trenčíne v spolupráci s FS Nadšenci, Školu ľudového tanca na Trenčianskych folklórnych slávnostiach a má aj režisérske skúsenosti.

GIGI – Martin Krigovský, Mgr. art.

  • tanečný pedagóg - tanečník Lúčnice, absolvent Tanečného odboru na ZUŠ a absolvent VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Pôsobil ako tanečník, neskôr ako tanečný pedagóg i choreograf vo viacerých folklórnych súboroch - DFS Vienok, DFS Letnička, FS Vagonár, má skúsenosti ako lektor tanečných domov (V-klub, Bansko-Bystrická folklórna Haravara a iné) a organizoval tiež detský denný tanečný tábor v Poprade.

ELI – Elena Medlenová, Ing.

  • tanečnica z Lúčnice, absolventka Chemicko-technologickej fakulty STU. Tancuje od štyroch rokov, začínala v DFS Vienok a od r. 2009 je členkou Umeleckého súboru Lúčnica. Počas pôsobenia vo Vienku účinkovala aj v SND v predstaveniach Predaná nevesta, Ženský zákon, Krútňava a Snehulienka a sedem pretekárov. Má skúsenosti s prácou s deťmi, pracovala v detskom centre, tiež ako animátorka na detských podujatiach a v táboroch.

JANKO - Ján Dubravčák

  • tanečník z Lúčnice, študuje na VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Je absolventom SZUŠ Jurošík v Michalovciach, pôsobil vo FS Jurošík, aktuálne účinkuje v predstavení v SND Zmiernenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. Je tanečný pedagóg v DFS Dolina.

TERKA - Terézia Jazbecová

  • tanečnica z Lúčnice, študentka PFUK odboru učiteľstvo psychológie a pedagogiky. Terka tancuje odmalička, začínala v DFS Prvosienka v Banskej Bystrici, kde neskôr pôsobila ako pedagogička. Tancovala tiež vo FS Bystrina. Má bohaté skúsenosti s prácou s deťmi. Aktuálne trénuje tanečníkov vo FS Podpoľanec z Detvy a je aktívnou členkou US Lúčnica.

PEŤA - Petra Kuliková, Mgr. art.

  • tanečnica z Lúčnice, absolventka Tanečného konzervatória v Košiciach, absolventka VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Peťa tancuje od 6 rokov, začínala v DFS Zemplínik, neskôr pokračovala vo FS Zemplín. Počas vysokej školy vyučovala tanec aj deti v materských školách. Súčasne pôsobí ako tanečný pedagóg na súkromnej umeleckej škole, kde vyučuje klasický, moderný a ľudový tanec.

EMA - Ema Poláková

  • naša najmladšia členka tímu, tanečnica z Lúčnice, študentka prírodovedeckej fakulty UK odboru Environmentalistika. Emka je z tanečnej rodiny, tancu sa venuje odmalička, začínala v DFS Klnka ako 6 ročná, kde pôsobila 12 rokov. Má skúsenosti aj ako tanečná pedagogička, učila deti v detskom folklórnom súbore a tiež učila ľudové tance v medzinárodnej základnej škole.