Vedúci a taneční pedagógovia

MIKI - Mikuláš Sivý, Mgr. art.

  • umelecký a programový vedúci tanečného tábora, autor myšlienky denných táborov s Lúčnicou - niekdajší sólista Umeleckého súboru Lúčnica, dlhoročný tanečný pedagóg a asistent Prof. Štefana Nosáľa, dnes šéf tanca Lúčnice, má bohaté skúsenosti s pedagogickou prácou s deťmi v detských folklórnych súboroch a v tanečných školách.

MIRKA – Miroslava Sivá, Mgr.

  • organizačná a programová vedúca tábora - bývalá tanečníčka a sólistka Lúčnice, pôsobila ako pedagogička v detských folklórnych súboroch, je lektorku a vedúcou tanečnej skupiny Tribaladia. Venuje sa najmä mimoškolskej vzdelávacej činnosti, je liečebná pedagogička, dula a skúsená mama 3 detí.

KIKA – Kristína Šedivá, Mgr. art.

  • tanečná pedagogička - tanečnica a sólistka Lúčnice, absolventka konzervatória a absolventka VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Má bohaté tanečné i pedagogické skúsenosti, pôsobila vo viacerých folklórnych súboroch - FS Nadšenci, Partia z Bratislavy, Kubánkov sen z Bratislavy, účinkovala v muzikáloch Báthoryčka, Cigáni idú do neba, Princ a Večernica, Figaro sem – Figaro tam, Sanitárny deň na Novej Scéne, pracuje ako pedagóg tanca vo FS Dolina a FS Ekonóm, spolupracovala i na choreografiách vo FS Nadšenci a FS Družba a pôsobí tiež ako tanečná pedagogička na ZUŠ.

GIGI – Martin Krigovský, Mgr. art.

  • tanečný pedagóg - tanečník Lúčnice, absolvent Tanečného odboru na ZUŠ a absolvent VŠMU odbor Didaktika ľudového tanca. Pôsobil ako tanečník, neskôr ako tanečný pedagóg i choreograf vo viacerých folklórnych súboroch - DFS Vienok, DFS Letnička, FS Vagonár, má skúsenosti ako lektor tanečných domov (V-klub, Bansko-Bystrická folklórna Haravara a iné) a organizoval tiež detský denný tanečný tábor v Poprade.

ELI – Elena Medlenová, Bc.

  • tanečnica z Lúčnice, študentka Chemicko-technologickej fakulty STU. Tancuje od štyroch rokov, začínala v DFS Vienok a od r. 2009 je členkou Umeleckého súboru Lúčnica. Počas pôsobenia vo Vienku účinkovala aj v SND v predstaveniach Predaná nevesta, Ženský zákon, Krútňava a Snehulienka a sedem pretekárov. Má skúsenosti s prácou s deťmi, pracovala v detskom centre, tiež ako animátorka na detských podujatiach a v táboroch.

TINKA - Kristína Osrmanová, Bc.

  • tancuje v US Lúčnica od r. 2009, je absolventka 2. stupňa Tanečného odboru na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave. Aktuálne študuje na Ekonomickej univerzite na Fakulte hospodárskej informatiky. Pôsobila ako tanečníčka v DFS Čečinka, neskôr vo FS Ekonóm. Má skúsenosti s prácou s deťmi aj s výukou Ľudového tanca na Základnej umeleckej škole.