BREAKDANCE ŠKOLA

Pre deti a mládež od 6 - 15 rokov

Tréningy:

 • I. skupina - štvrtky 18:00 - 19:00 hod.
 • II. skupina - štvrtky 19:00 - 20:00 hod.

Školné:

- uhrádza sa vždy k prvému tréningu v trimestri/v mesiaci vo výške:

 • 54,- € za trimester (prvý trimester: 9/17-12/17, druhý trimester: 1/18-3/18, tretí trimester: 4/18-6/18)
  alebo
 • 20,- € za kalendárny mesiac (trvalý príkaz na začiatku mesiaca)
 • v prípade neúčasti na tréningu nevzniká nárok na vrátenie školného (individuálne je možné riešiť len nadpolovičné absencie z preukázateľných zdravotných dôvodov)

Úhrada školného:

 • bankovým prevodom na č. ú.: 1297765008/1111 - IBAN: SK51 1111 0000 0012 9776 5008
 • do poznámky je potrebné uviesť: meno a priezvisko dieťaťa
 • VS: mesiac a rok, za ktorý sa uhrádza školné

Počas školských prázdnin tréningy neprebiehajú.

Kontakt:

 • lektor: Tomáš Ujlaky - 0904 959 633
 • informácie ohľadne školného - 0948 126 800

Lektor: profesionálny breakdancový tanečník Bboy Tommy - Tomáš Ujlaky: "Tancu sa venujem viac ako 10 rokov (od roku 2005). Za ten čas som sa zúčastnil mnohých súťaží doma alebo v zahraničí (Life on the floor, Proti gravitácii, Outbreak Europe, Wien bboy jam (Rakúsko), IBE (Holandsko),... pričom som aj sám organizoval dva ročníky Rendez jam bboy battle 2010, 2011. Zúčastnil som sa na workshopoch popredných breakdancových tanečníkov - Bbboy Focus (Fínsko), Bboy Just-roc (Anglicko), Bbboy Lilou (Francúzsko - 2-násobný víťaz Red bull Bc One). V rokoch 2009-2011 som účinkoval v prvom Slovenskom Hip-hopovom muzikáli Príbeh Ulice, s ktorým som mal turné po celom Slovensku a taktiež v Prahe. Mám za sebou mnoho vystúpení, lektorských skúseností, spolupracoval som so známymi značkami, mám vlastnú skupinu Produkt crew"

Videá: https://www.youtube.com/watch?v=8M0rqvx7moo

Fotografie z vystúpenia detí na MDD 2016