Reprezentačný ples MČ Bratislava-Vajnory, 14.2.2015