Breakdance škola - vystúpenie na MDD 2016

Prepojenie na aktivitu/subjekt: