UKONČENIE ČINNOSTI OČKOVACIEHO CENTRA

Očkovacie centrum ukončilo svoju činnosť v DK Vajnory k 8.7.2021

INFORMÁCIE ohľadom očkovania prostredníctvom firmy BIONT, a.s.: 0905 310 161 ~ ockovanie@biont.sk