Rozvrh v sálach

V prípade záujmu o pravidelný alebo jednorazový prenájom sály nás prosím kontaktujte: 0948 126 800, info@kulturia.sk.

 

MALÁ SÁLA

  9:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
PO voľné na prenájom od 9:00-17:45

JOGA seniorky

18:00-19:30

Vajnorský okrášľovací spolok

19:45-22:00

UT voľné na prenájom od 9:00-13:50

SZUŠ Tanečný odbor

14:30-15:45

BALET a moderná gymnastika pre dievčatá

16:00-18:00

TRIBALADIA Dance Studio

18:30-20:15

voľné na prenájom od 20:30 do 22:00
ST voľné na prenájom od 9:00-13:50

SZUŠ Tanečný odbor

14:00-16:30

voľné na prenájom od 16:40 do 18:40

JOGA s Iv

18:45-19:45

voľné na prenájom od 20:00 do 22:00

ŠT voľné na prenájom od 9:00-13:50

SZUŠ Tanečný odbor

14:30-18:00

voľné na prenájom od 18:05-19:05

VAJNORSKÁ DYCHOVKA

19:15-22:00

PI voľné na prenájom od 9:00-14:20

Podobenka z Vajnor

14:30-16:00

voľné na prenájom od 16:05-19:15

 

TRIBALADIA Dance Studio

19:30-21:15

SO

Podobenka z Vajnor

9:00-10:30

voľné na jednorazový prenájom
NE voľné na jednorazový prenájom

 

VEĽKÁ SÁLA

  9:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
PO voľné na prenájom od 9:00-18:45

GALA DANCE CLUB

19:00-21:00

 
UT voľné na prenájom od 9:00-16:45

SZUŠ interný koncert

17:00-19:00 (nepravidelne)

GALA DANCE CLUB

19:15-20:45

Tanečný kurz

21:00-22:00

ST voľné na prenájom od 9:00-16:30

SZUŠ orchester

16:45-17:55

DANCE PASSION

18:15-19:15

GALA DANCE CLUB

19:30-21:00

 
ŠT voľné na prenájom od 9:00-15:45

BALET a moderná gymnastika pre dievčatá

15:50-17:50

voľné na prenájom od 18:00-19:00

GALA DANCE CLUB

19:15-20:45

Tanečný kurz

21:00-22:00

PI voľné na jednorazový prenájom
SO voľné na jednorazový prenájom
NE voľné na jednorazový prenájom

 

KLUBOVŇA

  9:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
PO voľné na prenájom od 9:00-14:45

JEDNOTA DÔCHODCOV

15:00-18:00

Pozemkové spoločenstvo Vajnory

18:00-22:00 (každý 2. týždeň)

UT voľné na prenájom od 9:00-14:45

VOS paličkovanie

15:00-17:00

 

MAGDALA BAND

18:00-19:45

 
ST voľné na prenájom od 9:00-14:45

SENIOR KLUB

15:00-18:00

 

 

Združenie kresťanských seniorov

19:00-21:00

 
ŠT voľné na prenájom od 9:00-22:00
PI voľné na prenájom od 9:00-17:15

Vajnorský vinohradnícky spolok

17:30-18:30

voľné na jednorazový prenájom
SO voľné na jednorazový prenájom
NE voľné na jednorazový prenájom