Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok Domu kultúry Vajnory schválený konateľmi Vajnorskej podpornej spoločnosti, a.s.