Pokyny pre nájomcov DK

 1. Pri akcii spojenej s konzumáciou jedla sú povinné ochranné návleky na stoličky a obrusy na stoly, ktoré si nájomca zabezpečuje na vlastné náklady.
 2. Catering, obrusy na stoly, návleky na stoličky, výzdoba sály -  nie sú v cene prenájmu. Tieto služby zabezpečuje spoločnosť Cateringové služby s.r.o. www.cateringovesluzby.sk
 3. Bez výslovného súhlasu prenajímateľa platí zákaz presúvať inventár, pohovky, nástenky, informačné panely, obrazy (obrazové rámy) na stenách a pod.
 4. Bez výslovného súhlasu prenajímateľa platí zákaz presúvať výzdobu patriacu DKV – kvetinové aranžmány, vianočný stromček a pod.
 5. Platí zákaz fajčenia v celom objekte. Priestor na fajčenie je vyhradený vonku pred budovou.
 6. Zákaz používať dymové efekty, dymostroj, parostroj, bubliny a pod.
 7. Zákaz pripevňovať (pripínať, lepiť a pod.) výzdobu na trámy, na steny, na závesy v sálach.
 8. Z bezpečnostných dôvodov môžu so závesmi v sálach manipulovať len dospelé osoby.
 9. V prípade, že dôjde k znečisteniu alebo poškodeniu vybavenia a priestorov, je potrebné túto skutočnosť oznámiť správcovi DK pri odovzdaní priestorov.
 10. Okná vo veľkej sále musia byť po 22.00 hodine zatvorené. Sála je klimatizovaná.
 11. V malej sále nie je možné po 22.00 hod. púšťať hudbu a hlučne sa zabávať.
 12. Platí dodržiavanie prísneho zákazu rušenia nočného kľudu pred vchodom do DK a v okolí DK po 22.00 hod.
 13. V prípade potreby kontaktovať správcu na č. 0948 126 800.
 14. Nájomca je zodpovedný za dodržiavanie Prevádzkového poriadku Domu kultúry Vajnory