Nájdete v DK

Vchod A (vľavo)

PRÍZEMIE:

1. POSCHODIE:

Vchod B (vpravo)

PRÍZEMIE:

1. POSCHODIE:

2. POSCHODIE: