Ďakujeme za podporu!

Od 12. mája do 11. júna 2017 prebiehalo hlasovanie, na aké projekty sa použije časť vajnorského rozpočtu. Dom kultúry Vajnory sa zúčastnil hlasovania o Participatívnom rozpočte svojim návrhom na zakúpenie javiskového osvetlenia, ktoré vo vybavení DK chýba. Vďaka verejnému hlasovaniu sa náš návrh č. 9 - Javiskové svetlá s príslušenstvom - umiestnil na 4. mieste a zmestil sa do celkovej sumy, ktorou podporí MČ víťazné návrhy. Za vaše hlasy ĎAKUJEME!

 

Minulý rok sa nám vďaka vašej podpore a hlasovaniu podarilo zakúpiť javiskové výkryty - čierne javiskové závesy, ktoré lemujú pódium a úspešne sa využívajú pri kultúrnych podujatiach v DK (viď  fotografie nižšie).