Cenník prenájmov a súvisiacich služieb

Priestor:

Cena platná do 31.12.2021:

Poznámka:

VEĽKÁ SÁLA

- rozmer: 22 x 12 m

- kapacita: 270 osôb (záleží od usporiadania sály), svadba/ples/stužková: max. 160-180 os.

- k dispozícii: klimatizácia, stoly (160 x 80 cm, 34 ks), stoličky (220 ks), reproduktor

- sála je BEZ pódia (pódium sa objednáva samostatne, cena podľa veľkosti)

- fotogaléria Veľká sála

- fotogaléria Svadby

- OBJEDNÁVKA PRENÁJMU

 • 20 €/1 hod. - pravidelný prenájom (zmluva) - v cene je zahrnutý prenájom veľkej sály, vrátane 1 šatne a sociálnych zariadení
 • 24 €/1 hod. - jednorazový prenájom (objednávka) - v cene je zahrnutý prenájom veľkej sály bez potreby úpravy sály, vrátane 1 šatne a sociálnych zariadení (započítavajú sa všetky hodiny, počas ktorých vám bude sála sprístupnená)
 • 24 € - zapožičanie stolov, stoličiek (+ 1 hodina prenájmu)
 • 880 € - víkendový paušál pre akcie SVADBA, PLES, STUŽKOVÁ a pod. - v cene je zahrnutý prenájom veľkej sály od 10.00 hod. deň vopred do 8.00 hod. nasledujúceho dňa, prenájom miestnosti pre catering, zapožičanie stolov a stoličiek. Podľa dohody môže byť k dispozícii v deň akcie aj šatňa a vestibul.
 • 660 € - denný paušál - v cene je zahrnutý prenájom veľkej sály od 10.00 hod. v deň akcie do 8.00 hod. nasledujúceho dňa, prenájom miestnosti pre catering, zapožičanie stolov a stoličiek. Podľa dohody môže byť k dispozícii aj šatňa a vestibul.
 • na akcie typu FIREMNÁ PREZENTÁCIA, KONFERENCIA, DIVADLO a pod., kde sa vyžaduje špeciálna úprava priestorov ako napr. konferenčné sedenie, videoprojekcia s obsluhou, divadelné sedenie, označenie stoličiek číslom, stavba javiska, šatňa, bufet..., je potrebné vopred konzultovať požiadavky a nechať si vypracovať cenovú ponuku
 • možnosť doobjednať: pódium, ozvučenie a osvetlenie s obsluhou, miestnosť pre catering

- pri akciách spojených s konzumáciou jedla a nápojov sa vyžaduje ochrana stoličiek návlekmi

- CATERING, obrusy na stoly, návleky na stoličky, výzdoba sály -  nie sú v cene prenájmu. Tieto služby zabezpečuje spoločnosť Cateringové služby s.r.o. www.cateringovesluzby.sk

MALÁ SÁLA

- rozmer: 8 x 12 m

- kapacita: 95 osôb

- k dispozícii: stoly (160x80 cm), stoličky, reproduktor, zrkadlá s možnosťou prekrytia závesmi

- fotogaléria Malá sála

- OBJEDNÁVKA PRENÁJMU

 • 10 €/1 hod. - pravidelný prenájom (zmluva) - v cene je zahrnutý prenájom malej sály, vrátane 1 šatne a sociálnych zariadení
 • 12 €/1 hod. - jednorazový prenájom (objednávka) - v cene je zahrnutý prenájom malej sály, vrátane 1 šatne a sociálnych zariadení
 • 12 € - zapožičanie stolov, stoličiek (+ 1 hodina prenájmu)
 • možnosť doobjednať: pódium, osvetlenie a ozvučenie s obsluhou, kuchynka (nie miestnosť pre catering)

- okná malej sály sú orientované do obytnej zóny, preto platí zákaz rušenia nočného kľudu po 22.00 hod.

- pri akciách spojených s konzumáciou jedla a nápojov sa vyžaduje ochrana stoličiek návlekmi

VESTIBUL

- vstupná hala/foyer

- fotogaléria Vestibul

- OBJEDNÁVKA PRENÁJMU

 • 10 €/1 hod. - prenájom vestibulu, vrátane 1 šatne a sociálnych zariadení - so súčasným prenájmom sály - pravidelne (zmluva)
 • 12 €/1 hod. - prenájom vestibulu, vrátane 1 šatne a sociálnych zariadení - so súčasným prenájmom sály - jednorazovo (objednávka)
 • 18 €/1 hod. - prenájom vestibulu, vrátane 1 šatne a sociálnych zariadení - bez prenájmu sály - jednorazovo (objednávka)
- prenájom vestibulu bez súčasného prenájmu sály je možný len v prípade, ak v tom čase neprebieha v sálach iná akcia

KUCHYNKA (Šatňa s kuchynkou)

- vo vestibule

 • 3 €/1 hod. - prenájom kuchynky so základným vybavením - doplatok k prenájmu malej sály, veľkej sály alebo vestibulu
 

MIESTNOSŤ PRE CATERING

- pri Veľkej sále v časti B

- miestnosť je prístupná aj cez zadný vchod od parkoviska

 • 5 €/1 hod. - prenájom miestnosti pre catering s vybavením (chladnička, mraziaci box, nerezový nábytok, umývadlo) - doplatok k prenájmu veľkej sály, vrátane sociálnych zariadení

- miestnosť NIE JE určená na prípravu a tepelné spracovanie jedál (cateringové spoločnosti musia vedieť zabezpečiť dovoz už hotových jedál!)

- zadný vchod musí byť po 22.00 hod. uzmaknutý, nakoľko je orientovaný do obytnej zóny

SLUŽBY

 • ozvučenie základné (2 mikrofóny, reproduktory) + obsluha
 • ozvučenie rozšírené + obsluha
 • javiskové svetlá + obsluha

- ceny závisia od konkrétnych požiadaviek objednávateľa

 

> OBJEDNÁVKA prenájmu na vyplnenie