Vajnorská dychovka

Priestor: 
Malá sála
Privátna akcia