TALK SHOW Odraz v zrkadlách

Mestská časť Bratislava – Vajnory, Vajnorská podporná spoločnosť s.r.o. v spolupráci s Vajnorským ochotníckym divadlom, srdečne pozývajú na Talk show Igora Roya „Odraz v zrkadlách“ .

V nedeľu 31. marca 2019 o 18.00 h v Malej sále Domu kultúry Vajnory, privítame operných spevákov SND Ivana Ožváta a divu Adrianu Kohútkovú.

Sme šťastní a poctení, že vo svojom nabitom programe si našli čas a prídu do Vajnor nielen porozprávať, ale aj zaspievať.

Dobrovoľné vstupné z podujatia je určené na podporu SČK pri príležitosti 100 rokov jeho vzniku.

Priestor: 
Malá sála