Spomienka na tetu Lojzku Hrabákovú

Informácie: www.vajnory.sk

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory