Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - p. Nová

Priestor: 
Foyer
Veľká sála
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia