Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - Súkromná základná umelecká škola

Priestor: 
Veľká sála
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia