Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia MČ Bratislava - Vajnory - Reprezentačný ples 4.2.2017

Priestor: 
Malá sála
Veľká sála
Privátna akcia