Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - p. Beregi

Priestor: 
Foyer
Malá sála
Veľká sála
Klubovňa
Dom kultúry Vajnory
Privátna akcia