Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - Pozemkové spoločenstvo Vajnory

Priestor: 
Veľká sála
Privátna akcia