Rezervácia - MČ BA Vajnory

Vajnorský tanečný pohár

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Foyer
Malá sála