Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - Markíza Slovakia, spol. s r.o.

Priestor: 
Dom kultúry Vajnory
Foyer
Veľká sála
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia