Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - Markíza Slovakia, spol. s r.o.

Priestor: 
Foyer
Veľká sála
Privátna akcia