Rezervácia - súkromná akcia

Rezervácia - TŠ Gala

Priestor: 
Foyer
Malá sála
Veľká sála
Pre koho je podujatie určené: 
Súkromná akcia
Privátna akcia